Ostatní o Německu

Povrch Německa by se dal rozdělit na tři velké geografické části – oblast Severoněmecké nížiny, Středoněmecké vysočiny a německé Alpy. Nížiny tedy najdeme na severu země, čím se blížíme více na jih, tím nadmořská výška zpravidla stoupá. Nejvyšším bodem Německa je Zugspitze (2962 m.n.m.), nejnižším bodem je proláknina ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko (3,5 m pod úrovní hladiny moře).

Nejdelšími řekami Něměcka jsou řeky Labe, Odra, Rýn, Dunaj a Wesera. Německo neleží, i když by se tak mohlo zdát kvůli vysokému počtu sousedících států, ve vnitrozemí, má přístup k moři. Jeho břehy jsou omývány Severním a Balstkým mořem. V těchto dvou mořích najdeme zároveň i německé ostrovy – například Severofrínské a Východofrínské, Neuwerk, Poel, Fehmarn. Německu patří i vnitrozemské ostrovy – ty najdeme na Bodamském jezeře, které leží na hranicích se Švýcarskem a Rakouskem – Herrencheimsee, Reichenau a Mainau. Do moře zasahují i poloostrovy, největším je Fischland-Darß-Zings.

Jelikož Německo leží, stejně jako náš stát, v mírném podnebném klimatickém pásu, průměrné roční teploty se pohybují blízko těm našim. Podnebí je taktéž ovlivňováno Golfským proudem. V některých oblastech Německa, hlavně v severní části země, jsou vyšší srážkové úhrny.

Na rozloze Německa – na 357 022,9 km² – žije přes 82,31 milionů obyvatel. Hustota zalidnění je poměrně vysoká – 232 obyvatel na kilometr čtvereční. Zejména velká německá města jsou národnostně velmi rozmanitá – zejména po roce 1990 se sem začalo stěhovat mnoho obyvatel jiných evropských států zejména za vzděláním a prací. Hlavními náboženskými skupinami jsou katolíci a křesťané.

Hospodářství Německa bylo velmi rozvinuté již před první světovou válkou. Po té druhé byla Německu ovšem zakázána další výroba armádních materiálů a zbraní, ekonomika státu tedy značně poklesla. Další mohutný vývoj začal znovu v 60. letech. Dnes německý trh nabízí celou škálu výrobků – od elektroniky, počítačů, obráběcích strojů, přes oděvy a boty, až po léky. Známými značkami jsou BMW (automobilový průmysl) a Leica (elektrotechnický průmysl – fotoaparáty). Německo má taktéž bohaté zdroje nerostných surovin, zejména hnědého uhlí a lignitu. Rozsáhlý je i dřevozpracující a nábytkářský průmysl – dřevo se těží hlavně v oblastech Durynského a Černého lesa a lesů v oblasti Harz.

Copyright © 2024 Německo, Spolková republika Německo. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz

Další informace o zemích Evropy jako je Rakousko, nebo sousední Bratislava. Navštivte také blízké Benátky. Nenechte si ujít kouzelné Saint-Tropez. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku…Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!