Německo

Spolková republika Německo, jak zní celý oficiální název této krásné země, se rozprostírá na západě Evropy a díky své rozloze necelých 360 tisíc čtverečních kilometrů je také druhým největším státem v Evropě. I přes značně pohnutou minulost má Německo dnešním turistům formou poznávacích zájezdů co nabídnout. Jsou to především četné historické i architektonické památky, nádherná horská lyžařská střediska nebo třeba tradiční festivaly a slavnosti. Jediní, kdo si tady na své určitě nepřijdou, jsou milovníci lenošení a odpočinku na rozpálené pláži s azurovým mořem. K tomu totiž Německo přístup má, ale protože se jedná o poměrně studené Baltské moře na severu země.

Německo je státem v západní části střední Evropy, kde zaujímá její rozsáhlou část. Německo na hranicích sousedí s devíti státy, patří mezi ně Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Francie a Nizozemsko. V Evropě má tedy nejvíce sousedících států.

V dějinách bylo Německo často rozdrobeno na spoustu malých nezávislých státečků a uskupení. První se o spojení všech těchto menších státečků v jeden velký celek pokusil francký císař Krel Veliký. Postupem času vznikla Svatá říše římská, do které byla zařazena většina těchto oblastí. I přesto některé státy nesouhlasily se sjednocením a v tomto období se konalo několik bitev o nezávislost. V 16. století se Německo opět rozdělilo, nyní z hlediska náboženského – na katolícké a protestantské státy. Důležitou roli v mnoha bitvách sehrálo taktéž Prusko, které bylo v těch dobách věčným a neodbytným nepřítelem Habsburského rodu. Roku 1871 se několik německých států spojilo pod pruskou vládu. Stalo se tak díky pruskému kancléřovi Otto Von Bismarckovi, jehož zásluhou zaznamenalo Německo v tehdejších dobách obrovský hospodářský, politický a ekonomický vývoj směrem kupředu.

Německo bylo účastníkem obou světových válek 20. století. V první světové válce Německo bojovalo na straně Rakouska proti Rusku, Francii a Velké Británii. Významnější roli ovšem hrálo ve druhé světové válce. Ta začala německým útokem na Polsko. Postupně se přidávaly další státy, například Francie, Velká Británie a státy uskupení Commonwealthu, které bojovaly proti Německu. Roku 1933 se k moci v Německu dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem. Společně se snažili propagovat silnou ústřední vládu a potlačovali moc a práva jednotlivců. Jejich cílem bylo, aby je podporoval každý občan, často i pod pohrůžkou násilí, či zabití. Národní socialistické německé dělnické straně ovšem nahrála i hluboká hospodářská krize, která Německo postihla po první světové válce. Lidé věřili slibům těchto extrémistických stran, že postaví Německo na nohy a lidé již nadále nebudou žít v bídě a chudobě. I přes například armádní převahu ovšem nakonec Německo odešlo z druhé světové války poraženo. Po sobě zanechala zejména nadvláda Adolfa Hitlera miliony mrtvých, chudých a lidí bez domova a rodiny.

V roce 1961 byla země opět rozdělena na dva státy – komunistické východní Německo  (NDR – Německá demokratická republika) a nekomunistickou Spolkovou republiku (SRN). Město Berlín bylo proťato tlustou betonovou zdí s ostnatým drátem nahoře, která měl zabraňovat útěku lidí z východní strany Německa do vyspělejšího západního Německa. Roku 1989 byla tzv. Berlínská zeď zbořena a stát byl v následujícím roce sjednocen.

V současné době je Spolková republika Německo federativní zastupitelskou demokratickou republikou. V čele státu stojí prezident. Administrativně se Německo dělí na spolkové země, kterých je celkem 16 (Bavorsko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Brémy, Braniborsko, Dolní Sasko, Durynsko, Hesensko, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc, Sasko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Šlesvicko-Holštýnsko). Německo je jako celek spravováno parlamentem, který se skládá ze Spolkového sněmu (Bundestag) a Spolkové rady (Bundesrat), spolkovým prezidentem, spolkovým ústavním soudem a spolkovým kancléřem.

Asi nejjednodušším způsobem dopravy do Německa by byla letecká doprava, ale vzhledem k tomu, že s Německem sousedíme, vyjde turisty z České republiky mnohem levněji autobusová doprava. V dnešním komfortních klimatizovaných dálkových autobusech je cestování pohodlné a dlouhou chvíli Vám ukrátí například televizor, či minibar, jež jsou součástí vybavení autobusu. Dalším způsobem jak se do cíle Vaší cesty dostat, je jízda osobním automobilem. Ta je preferovaná hlavně jedete-li do Německa spíše na dovolenou. U poznávacích pobytů jsou to převážně již zmiňované autobusy.

Ačkoliv patřilo Německy mezi státy, které se z války vzpamatovávaly nejpomaleji, velmi rychle se mu podařilo dostat svoji ekonomiku i kulturu zpátky na vysokou úroveň a v současné době se dokonce stalo jedním z největších tahounů evropské ekonomiky.

Německo je hojně vyhledávaným cílem nejen pro turisty lačnící po kulturním poznání a vzdělávání, ale také pro milovníky zimních sportů a hor. Uvědomíme-li si fakt, že na severu jsou břehy Německa omývány mořem a na jihu se zase hrozivě tyčí vysoké vrcholky Alp, je vlastně Německo snem každého cestovatele. V létě lákají vrcholky k pěším tůrám kouzelnou a drsnou krajinou a v zimě zase k nejrůznějším druhům zimních sportů a jiného vyžití.

V létě je nejvíce rušno ve městech, kdy je nejlepší doba pro prohlídku památek a v zimě zase v horských oblastech, kde je k pronájmu spousta horských chat. Mezi hodně oblíbené období pro strávení zimní dovolené na těchto chatkách patří hlavně vánoční svátky a silvestr.

V Německu nahradilo v roce 2002 původní Marky Euro, takže pokud Vám nějaké zbyly z předešlých cest, určitě se Vám tu budou hodit. Před směnou je nejlepší si zjistit aktuální kurzy u nás a v Německu a až podle toho směnit potřebný obnos buď v našich nebo německých směnárnách. Obecně ale platí, že lepší kurzy pro směnu najdete spíše u nás.

Copyright © 2024 Německo, Spolková republika Německo. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz

Další informace o zemích Evropy jako je Rakousko, nebo sousední Bratislava. Navštivte také blízké Benátky. Nenechte si ujít kouzelné Saint-Tropez. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku…Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!