Německo - Spolková republika Německo.

Podíváme se k památkám jako například Dóm, katedrála sv. Hedviky, Braniborská brána, Budova bývalého říšského sněmu, zámky Bellevue a Charlottenburg, Sloup vítězství a jiné. Projdeme také největší města Německa, Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem. Vydejte se s námi do Německa.

Německo

Německo je státem v západní části střední Evropy, kde zaujímá její rozsáhlou část. Německo na hranicích sousedí s devíti státy, patří mezi ně Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Francie a Nizozemsko. V Evropě má tedy nejvíce sousedících států.

V dějinách bylo Německo často rozdrobeno na spoustu malých nezávislých státečků a uskupení. První se o spojení všech těchto menších státečků v jeden velký celek pokusil francký císař Krel Veliký. Postupem času vznikla Svatá říše římská, do které byla zařazena většina těchto oblastí. I přesto některé státy nesouhlasily se sjednocením a v tomto období se konalo několik bitev o nezávislost. V 16. století se Německo opět rozdělilo, nyní z hlediska náboženského – na katolícké a protestantské státy. Důležitou roli v mnoha bitvách sehrálo taktéž Prusko, které bylo v těch dobách věčným a neodbytným nepřítelem Habsburského rodu. Roku 1871 se několik německých států spojilo pod pruskou vládu. Stalo se tak díky pruskému kancléřovi Otto Von Bismarckovi, jehož zásluhou zaznamenalo Německo v tehdejších dobách obrovský hospodářský, politický a ekonomický vývoj směrem kupředu.

Německo bylo účastníkem obou světových válek 20. století. V první světové válce Německo bojovalo na straně Rakouska proti Rusku, Francii a Velké Británii. Významnější roli ovšem hrálo ve druhé světové válce. Ta začala německým útokem na Polsko. Postupně se přidávaly další státy, například Francie, Velká Británie a státy uskupení Commonwealthu, které bojovaly proti Německu. Roku 1933 se k moci v Německu dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem. Společně se snažili propagovat silnou ústřední vládu a potlačovali moc a práva jednotlivců. Jejich cílem bylo, aby je podporoval každý občan, často i pod pohrůžkou násilí, či zabití. Národní socialistické německé dělnické straně ovšem nahrála i hluboká hospodářská krize, která Německo postihla po první světové válce. Lidé věřili slibům těchto extrémistických stran, že postaví Německo na nohy a lidé již nadále nebudou žít v bídě a chudobě. I přes například armádní převahu ovšem nakonec Německo odešlo z druhé světové války poraženo. Po sobě zanechala zejména nadvláda Adolfa Hitlera miliony mrtvých, chudých a lidí bez domova a rodiny.

V roce 1961 byla země opět rozdělena na dva státy – komunistické východní Německo  (NDR – Německá demokratická republika) a nekomunistickou Spolkovou republiku (SRN). Město Berlín bylo proťato tlustou betonovou zdí s ostnatým drátem nahoře, která měl zabraňovat útěku lidí z východní strany Německa do vyspělejšího západního Německa. Roku 1989 byla tzv. Berlínská zeď zbořena a stát byl v následujícím roce sjednocen.

V současné době je Spolková republika Německo federativní zastupitelskou demokratickou republikou. V čele státu stojí prezident. Administrativně se Německo dělí na spolkové země, kterých je celkem 16 (Bavorsko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Brémy, Braniborsko, Dolní Sasko, Durynsko, Hesensko, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc, Sasko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Šlesvicko-Holštýnsko). Německo je jako celek spravováno parlamentem, který se skládá ze Spolkového sněmu (Bundestag) a Spolkové rady (Bundesrat), spolkovým prezidentem, spolkovým ústavním soudem a spolkovým kancléřem.

Copyright © 2018 Německo, Spolková republika Německo. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz

Další informace o zemích Evropy jako je Rakousko, nebo sousední Bratislava. Navštivte také blízké Benátky. Nenechte si ujít kouzelné Saint-Tropez. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku…Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!